Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4086 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4086
titleSediment transport in the coastal zone: theory and experiments
authorsBiegowski J.1, Kaczmarek L. M.1, Ostrowski R.1
affiliations
pages33 — 47
descriptionreferat + poster
tasksZ 2.2.1/2003: Napisanie pierwopisu pracy doktorskiej zatytułowanej ``Dynamika osadów morskich o niejednorodnej grnulometrii w świetle teorii i eksperymentu``
Z 2.2.3/2003: Analiza krótkookresowych zmian geometryczno-granulometrycznych profilu poprzecznego brzegu na podstawie modelu teoretycznego i badań in situ
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points1
PART OF
typeZ
database id4969
titleSummer School - Workshop, Coastal Zone `03
year2003
conferenceInternational Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland [id=192]
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
editorsPruszak Z.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku