Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4083 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4083
titleA quasi phase-resolving model of net sand transport and short-term cross-shore profile evolution
authorsOstrowski R.1
affiliations
pages261 — 282
tasksZ 2.2.2/2003: Opracowanie numerycznego modelu ewolucji wielorewowego profilu poprzecznego strefy brzegowej morza
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id4084
year2003
seriesOceanologia
issueVol. 45, No. 2
publisherIO PAN
placeSopot

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku