Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4060 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4060
titleOdkształcalność podłoża wież hydrotechnicznych przy zaporze w Świnnej Porębie
authorsZabuski L.1
affiliations
pages48 — 60
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4046
titleOdkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych: materiały na seminarium Świnna Poręba, październik 1995
year1995
conferenceOdkształcalność podłoża budowli hydrotechnicznych w polskich Karpatach fliszowych, październik 1995, Świnna Poręba [id=38]
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa
editorsThiel K.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku