Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4051 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4051
titleWytrzymałość na ścinanie masywów skalnych fliszu karpackiego
authorsThiel K.1, Zabuski L.1
affiliations
pages329 — 336
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4050
titleMetody i interpretacje badań w geotechnice
year1995
conferenceMetody i interpretacje badań w geotechnice, XVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 13-18 marca 1995, Szklarska Poręba [id=42]
seriesPrace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej
issueNr 69, Konferencje Nr 36
publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
placeWrocław
editorsKaczmarek J., Łydżba D.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku