Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3797 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3797
titleRecenzja pracy: Szmytkiewicz M., "Prądy pochodzenia falowego w strefie brzegowej"
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages287 — 289
attributes
languageen
PART OF
typeC
database id3792
year2002
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 23, nr 5
publisherWydawnictwo Politechniki Gdańskiej
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku