Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3785 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3785
titleKonferencja "Coastal Sediments 0"
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages174 — 175
attributes
languagepl
PART OF
typeC
database id3783
year2002
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 23, nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku