Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3784 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3784
titleRecenzja pracy: de Valk C.F., Wensink G.J., "An online climate assessment system for dredging industry"
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages178 — 178
attributes
languagepl
PART OF
typeC
database id3783
year2002
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 23, nr 3

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku