Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3691 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3691
titleMiędzynarodowa Konferencja Coastal Dynamics `01 w Lund
authorsPruszak Z.1
affiliations
pages399 — 400
attributes
languagepl
PART OF
typeC
database id3690
year2001
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueVol. 22, nr 6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku