Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #3610 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id3610
titleRozdz. 6, 7
authorsThiel K.1, Zabuski L.1
affiliations
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id3608
titleWłaściwości fizyko-mechaniczne i modele masywów skalnych polskich Karpat fliszowych
year1995
seriesBiblioteka Naukowa Hydrotechnika
issueNr 19
publisherWydawnictwo IBW PAN
placeGdańsk
editorsThiel K.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku