Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej

Od roku akademickiego 2019/20 rozpoczęła działalność Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej. Główną instytucją prowadzącą Szkołę jest Politechnika, współprowadzącymi Instytut Budownictwa Wodnego PAN i Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Szkoła kształci w 12 dyscyplinach, w tym w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport, reprezentowanej przez nasz Instytut oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Zgodnie z umową w każdej rekrutacji standardowej przysługuje Instytutowi miejsce dla jednego doktoranta.

Kształcenie w Szkole odbywa się w języku angielskim i wymaga posiadania certyfikatu językowego na poziomie B2 już w momencie rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat Szkoły można znaleźć na stronie: https://pg.edu.pl/szkola-doktorska

Do pobrania:

  1. Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku