Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Rafał Ostrowski

Imię i nazwisko: Rafał Ostrowski, dr hab. inż.

Stanowisko: prof. nadzw., kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A52
tel.: (+48)585222952
e-mail: dd0a2557ece5a3903bd353899119022fedbe83f392

Działalność

 • Hydrodynamika, litodynamika I morfodynamika morskiej strefy brzegowej
 • Przeciwerozyjna i przeciwpowodziowa ochrona brzegów

Ostatnie ekspertyzy

 1. Majewski, W, E. Jasińska, J. Kapiński, R. Ostrowski, M. Robakiewicz, M. Szmytkiewicz, A. Walter, D. Gąsiorowski, T. Kolerski, M. Skaja, A. Dzięgielewski, T. Perfumowicz, D. Piotrowska, W. Massalski & K. Mioduszewski (2003): Ekspertyza dotycząca poprawy drożności ujścia rzeki Wisły wraz z projektem budowlano-wykonawczym zabudowy brzegu, Zleceniodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Konsorcjum IBW PAN i PPBH Aquaprojekt, Gdańsk, 28 stron + rysunki.
 2. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2003): Wpływ planowanego przedłużenia falochronów kierujących w ujściu Wisły na brzeg morski w sąsiedztwie projektowanych konstrukcji, Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT, IBW PAN, Gdańsk, 8 stron + rysunki.
 3. Kapiński, J., R. Ostrowski, D. Piotrowska, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2003): Określenie przy pomocy modelowania matematycznego oddziaływania projektowanej przystani jachtowej w Sopocie na środowisko i brzeg morski, C2-7/2003, Zleceniodawca: Gmina Miasta Sopotu, IBW PAN, Gdańsk, 47 stron.
 4. Ostrowski, R., D. Piotrowska, M. Skaja & E. Sobierajski (2003): Ocena stanu technicznego i zalecenia remontowe dotyczące narzutu falochronu południowego w Morskim Porcie Rybackim "KOGA" Hel w Helu, C2-9/2003, Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Usług Portowych "KOGA" w Helu, IBW PAN, Gdańsk, 13 stron.
 5. Ostrowski, R., G. Różyński, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2004): Ocena stopnia zagrożenia brzegu w świetle nowej sytuacji brzegowej w Dźwirzynie i weryfikacja dotychczasowych koncepcji ochrony brzegu, C2-2/2004, Zleceniodawca: Urząd Morski w Słupsku, IBW PAN, Gdańsk, 12 stron + rysunki.
 6. Szmytkiewicz, M., M. Skaja & R. Ostrowski (2004): Analiza warunków hydrodynamicznych i litodynamicznych w rejonie portu we Władysławowie dla potrzeb projektu remontu falochronu północnego, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, raport z rysunkami, 13 stron.
 7. Szmytkiewicz, M., J. Kaźmierski, R. Ostrowski, M. Robakiewicz, W. Świdziński, D. Gąsiorowski, M. Skaja, A. Dzięgielewski, T. Perfumowicz & D. Piotrowska (2004): Ocena warunków prądowych wzdłuż zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Analiza wyników pomiarów terenowych wraz z koncepcją prac zabezpieczających, C2-14/2003, Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie, IBW PAN, Gdańsk, 19 stron + rysunki.
 8. Kapiński, J., R. Ostrowski, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2004): Ocena stanu istniejącego oraz zalecenia wykonawcze do sztucznego zasilania celem odbudowy przedpola wału czołowego w Kadynach (ZW km 30.4-30.8) i torów kolejowych w rej. Tolkmicka (ZW km 22.6-23.6), C2-9/2004, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 16 stron + rysunki.
 9. Ostrowski, R., T. Perfumowicz, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2005): Ocena erozyjno-powodziowego zagrożenia brzegu Zalewu Wiślanego w Nowej Pasłęce na km ZW 3.700-3.850, C2-7/2005, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 13 stron + mapy i rysunki.
 10. Skaja, M., R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2005): Analiza falowania i ruchu rumowiska w rejonie planowanej modernizacji morskiej przystani rybackiej w Kuźnicy, Zlecenio­dawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, 9 stron + rysunki.
 11. Ostrowski, R., M. Robakiewicz, M. Skaja, M. Szmytkiewicz & W. Świdziński (2006): Ocena wpływu powstałych przegłębień w rejonie I Bramy Torowej na stateczność falochronu wschodniego oraz propozycja zabezpieczenia dna w tym obszarze, C2-5/2006, Zleceniodawca: Urząd Morski w Szczecinie, IBW PAN, Gdańsk.
 12. Skaja, M., R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2006): Analiza prądów i ruchu rumowiska dla potrzeb ekspertyzy dot. rozbudowy Portu Północnego w Gdańsku, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, 9 stron + rysunek.
 13. Skaja, M., M. Szmytkiewicz & R. Ostrowski (2006): Analiza falowania i ruchu rumowiska dla potrzeb „Projektu rozbudowy przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie Jastarnia”, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, 10 stron.
 14. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski & M. Skaja (2007): Opinia nt. projektu falochronu wschodniego w Świnoujściu, C2-2/2007, Zleceniodawca: HYDROPROJEKT Sp. z o.o., Oddział we Włocławku, IBW PAN, Gdańsk, 7 stron + rysunki.
 15. Szmytkiewicz, M., M. Skaja & R. Ostrowski (2007/2008): Wstępna analiza warunków hydro- i litodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Pucku, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, 20 stron + rysunki.
 16. Paplińska-Swerpel, B., M. Skaja, R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2008): Analiza warunków hydrodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Świnoujściu, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, 15 stron + rysunki.
 17. Szmytkiewicz, M., J. Biegowski, R. Ostrowski, G. Różyński, J. Schönhofer, B. Swerpel & M. Skaja (2008): Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej rozbudowy portu w Świnoujściu, C2-1/2008, Zleceniodawca: BMT Cordah Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 24 strony + rysunki.
 18. Skaja, M., R. Ostrowski & M. Szmytkiewicz (2008): Ocena stopnia zagrożenia powodziowego ujścia rzeki Piaśnicy i koncepcja przeciwerozyjnego zabezpieczenia brzegu morskiego, C2-3/2008, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 12 stron + rysunki + załączony raport podwykonawcy.
 19. Ostrowski, R. & M. Skaja (2008): Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigation of silting-up in Derna harbour – Report on site visit, observations, in situ measurements and acquired data, C2-5/2008, Zleceniodawca: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 4 strony.
 20. Ostrowski, R., M. Skaja, M. Szmytkiewicz, J. Biegowski, G. Różyński, J. Schönhofer & P. Szmytkiewicz (2008): Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigation of silting-up in Derna harbour – Report on modelling of hydrodynamic and lithodynamic processes, C2-5/2008, Zleceniodawca: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 79 stron.
 21. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2008): Determination of design parameters for breakwater repair and studies on mitigation of silting-up in Derna harbour – Final report – conclusions, recommendations and design parameters, C2-5/2008, Zleceniodawca: PROJ­MORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk, 5 stron.
 22. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2008): Wyznaczenie parametrów fali projektowej dla potrzeb projektowanego rurociągu zrzutowego z oczyszczalni Dębogórze w rejonie Mechelinek, Zleceniodawca: PROJ­MORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gdańsku, Gdańsk, 4 strony.
 23. Ostrowski, R., M. Skaja & M. Szmytkiewicz (2009): Analiza aktualnych możliwości poboru rumowiska z miejsca „potencjalnego osadnika” w rejonie falochronu północnego portu Władysławowo, C2-3/2009, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk, 6 stron + rysunki.
 24. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, M. Skaja & S. Swerpel (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport I: Charakterystyka portu morskiego w Mrzeżynie oraz analiza lokalnych warunków hydro- i litodynamicznych, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (44 strony + tabele, załączniki i rysunki).
 25. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport II: Wzajemne oddziaływanie wód Regi i morza – poziomy wody, przepływy, zmiany głębokości, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (31 stron + rysunki).
 26. Szmytkiewicz, M., W. Robakiewicz, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja, P. Szmytkiewicz & Danuta Piotrowska (2009): Przebudowa wejścia do portu w Mrzeżynie. Wariantowa koncepcja techniczno-kosztowa wraz z badaniami hydrodynamicznymi, Raport III: Warianty przebudowy falochronów portowych w Mrzeżynie, C2-2/2009, Zleceniodawca: Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk Sc., Szczecin, IBW PAN, Gdańsk (30 stron + rysunki).
 27. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, M. Skaja & B. Swerpel (2009): Analiza głębokowodnych warunków falowych dla potrzeb zadania pt. „Budowa portu jachtowo-pasażerskiego w gminie Mielno”, C2-5/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów Bimor, Szczecin, IBW PAN, Gdańsk, 8 stron.
 28. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, D. Piotrowska, G. Różyński, M. Skaja & B. Swerpel (2009): Studium hydrologiczne dla potrzeb realizacji zadania pt. „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy falochronu i toru podejściowego do przystani jachtowej w Niechorzu”, C2-9/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (30 stron + rysunki).
 29. Ostrowski, R., J. Kapiński, D. Piotrowska, Z. Pruszak, M. Robakiewicz, G. Różyński, J. Schönhofer, M. Skaja. M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2009): Badania modelowe ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej dla potrzeb zadania pt. „Przebudowa ujścia Wisły. Dokumentacja projektowa”, C2-13/2009, Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (19 stron + załączniki i rysunki).
 30. Sulisz, W., M. Szmytkiewicz, R. Ostrowski, M. Paprota, M. Skaja, G. Różyński, R. Staroszczyk, W. Chybicki, A. Reda, J. Biegowski, J. Schönhofer, P. Szmytkiewicz & Danuta Piotrowska (2009): Analiza falowania i ruchu rumowiska na wejściu do portu Elbląg dla potrzeb zadania pt. „Koncepcja przebudowy wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego”, C2-14/2009 (część teoretyczna), Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (56 stron).
 31. Skaja, M. T. Perfumowicz & R. Ostrowski (2009): Batymetria części Zatoki Elbląskiej od PGW do LGW dla potrzeb koncepcji modernizacji podejścia do portu Elbląg, C2-14/2009 (część pomiarowa), Zleceniodawca: Biuro Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (mapa batymetryczna + opis).
 32. Skaja, M. T. Perfumowicz & R. Ostrowski (2009): Pomiary batymetryczno-wysokościowe w profilach co 50 m na odcinku brzegu Zatoki Gdańskiej – KM 70.2-71.7 w rejonie Brzeźna dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej na sztuczne zasilanie brzegu, C2-15/2009, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (31 przekrojów batymetryczno-tachimetrycznych + opis).
 33. Ostrowski, R., D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella & P. Szmytkiewicz (2013): Parametry procesów hydrodynamicznych i morfodynamicznych w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie, C2-13/2013, Zleceniodawca: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii, IBW PAN, Gdańsk (24 strony + płyta CD z danymi cyfrowymi).
 34. Szmytkiewicz, M., G.R. Cerkowniak, R. Ostrowski, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, B. Swerpel & P. Szmytkiewicz (2015): Określenie wzdłużbrzegowo zoptymalizowanego sposobu odłożenia urob­­ku z prac czerpalnych na odcinkach brzegu morskiego od Gdańska Brzeźno do Gdyni Orłowo i od Jastrzębiej Góry do rejonu Dębek, C2-8/2015, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (29 stron).
 35. Ostrowski, R., J. Schönhofer, M. Stella & P. Szmytkiewicz (2016): Analiza klimatu falowego i wiatrowego w rejonie Lubiatowa od stycznia 2010 do lutego 2016, C2-1/2016, Zleceniodawca: ENERGOPOL Szczecin SA, IBW PAN, Gdańsk (9 stron + płyta CD z raportem i danymi cyfrowymi + wydruk danych cyfrowych).
 36. Szmytkiewicz, M., W. Sulisz, R. Ostrowski, M. Paprota, D. Piotrowska, Z. Pruszak, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2017): Badania falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, C2-10/2017, Zleceniodawca: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o. o., IBW PAN, Gdańsk (93 strony).
 37. Szmytkiewicz, P., M. Stella, G. Cerkowniak, R. Ostrowski & L. Zabuski (2017): Opracowanie służące do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego z zakresu hydrologii i meteorologii, C2-11/2017, Zleceniodawca: Państwowa Agencja Atomistyki, IBW PAN, Gdańsk (67 stron).
 38. Szmytkiewicz, M., R. Ostrowski, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja & P. Szmytkiewicz (2018): Wpływ konstrukcji hydrotechnicznych, w tym sztucznej wyspy, na kształtowanie się brzegu oraz plaż na Mierzei Wiślanej dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, C2-21/2017, Zleceniodawca: Urząd Morski w Gdyni, IBW PAN, Gdańsk (116 stron).
 39. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, M. Skaja, B. Swerpel, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2018): Analiza zmian linii brzegowej i topografii dna morskiego dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wejścia do Portu Ustka”, C2-24/2018, Zleceniodawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku, IBW PAN, Gdańsk (16 stron).
 40. Ostrowski, R., G. Cerkowniak, D. Piotrowska, J. Schönhofer, M. Skaja, M. Stella, M. Szmytkiewicz & P. Szmytkiewicz (2019): „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020”, Raport częściowy nr 1 (raport z realizacji etapu I), C2-8/2019, Zleceniodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, reprezentowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, IBW PAN, Gdańsk (15 stron).

Książki

cover Rafał Ostrowski
Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 9788385708797
rok wydania: 2019
język: pl

Streszczenie: Tematyka niniejszej monografii skoncentrowana jest na wybrzeżu południowego Bałtyku, a w szczególności na polskiej morskiej strefie brzegowej sięgającej głębokości kilkunastu metrów. Zakresem swoim obejmuje najważniejsze i najbardziej charakterystyczne procesy dynamiki strefy brzegowej, tj. ruch wody i osadów piaszczystych w warunkach współoddziaływania fal i prądów pochodzenia falowego oraz prądów wiatrowych, jak również zmienność kształtu brzegu i dna morskiego w różnych skalach czasowo-przestrzennych, z uwzględnieniem wpływu technicznych przedsięwzięć realizowanych w dziedzinie inżynierii brzegów. Poszczególne procesy fizyczne rządzące dynamiką brzegu są opisane w kolejności odpowiadającej ich występowaniu w przyczynowo-skutkowym łańcuchu zjawisk zachodzących w morskiej strefie brzegowej. Przedstawiono je z punktu widzenia badacza mechanizmów ruchu wody i osadów, posługującego się eksperymentem (doświadczeniami prowadzonymi w laboratorium oraz w warunkach naturalnych) oraz matematycznymi modelami deterministycznymi, głównie tymi opracowanymi i sukcesywnie rozwijanymi w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN) w Gdańsku. W odnośnych modelach przyjęto klasyczny tok opisu teoretycznego, od procesu transformacji i załamania fal, poprzez prądy pochodzenia falowego, przydenne naprężenia ścinające, aż po transport piaszczystego rumowiska i zmiany rzędnych dna oraz ewolucję linii brzegowej. Spojrzenie autora na prezentowane zagadnienia zasadniczo nie odbiega od podstawowych współczesnych standardów obowiązujących w dziedzinie dynamiki brzegów morskich. W niniejszej monografii autor podjął próbę przedstawienia swojego doświadczenia zdobytego w trakcie wieloletniej pracy w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN. Wiedza ta pochodzi zarówno z lektury krajowej oraz zagranicznej literatury przedmiotu, jak też z projektów naukowych i komercyjnych-inżynierskich, w których autor uczestniczył i którymi kierował. Niemożliwe jest ujęcie w jednej książce ogromu zagadnień związanych z dynamiką i przeciwerozyjną ochroną piaszczystych brzegów morza bezpływowego. Sama tylko tematyka fal morskich i ich transformacji w strefie brzegowej opisana jest w dziesiątkach opasłych tomów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do pozostałych procesów hydrodynamicznych zachodzących w morskiej strefie brzegowej (w tym prądów pochodzenia falowego oraz cyrkulacji wód w ujściach rzecznych i wodach przejściowych), jak również procesów litodynamicznych i morfodynamicznych. W niniejszej monografii pewne zagadnienia są zatem tylko sygnalizowane, a dla ich pełniejszego poznania proponuje się Czytelnikowi sięgnięcie do cytowanych pozycji literaturowych. Problemy objęte monografią zaprezentowane są w sposób na tyle przystępny, że z dużym prawdopodobieństwem zainteresują grono czytelników wykraczające poza osoby zawodowo zajmujące się dynamiką strefy brzegowej morza i ochroną brzegów morskich. Autor żywi szczerą nadzieję, że lektura książki okaże się wciągająca również dla osób chcących od podstaw zapoznać się z odnośnymi problemami.


cover Rafał Ostrowski
Morphodynamics of a multi-bar coastal zone
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708642
rok wydania: 2004
język: en

Streszczenie: Książka zawiera opis i weryfikację doświadczalną nowego matematycznego modelu ruchu piaszczystych osadów na wielorewowym profilu dna i zmienności tego profilu. W prezentowanym modelu kluczowe znaczenie dla opisu morfodynamiki strefy brzegowej ma dokładność wyznaczenia transportu wypadkowego w każdym punkcie profilu brzegu. Transport ten zależy od poprawności teoretycznego odwzorowania transformacji fali nad nachylonym (wielorewowym) dnem morskim, jak również od właściwego modelowania prądów pochodzenia falowego.
W monografii podjęto próbę udowodnienia podstawowej tezy, według której natężenie transportu osadów w kierunku poprzecznym do brzegu, będące wynikiem oddziaływania na dno morskie fal asymetrycznych ulega modyfikacji ilościowej, a niekiedy jakościowej (ruch rumowiska w kierunku przeciwnym niż propagacja fal) na skutek współoddziaływania stacjonarnego prądu, przy czym w warunkach strefy przybrzeżnej morza bezpływowego jest to z reguły prąd pochodzenia falowego.Do weryfikacji wyników teoretycznych wykorzystano dane eksperymentalne z literatury, dane laboratoryjne z kanału falowego IBW PAN, przede wszystkim zaś dane terenowe zarejestrowane w Morskim Laboratorium Brzegowym w Lubiatowie. Część książki jest poświęcona rozwiązywaniu praktycznych zagadnień z dziedziny inżynierii brzegów morskich. Przedstawiony w ramach niniejszej monografii postęp wiedzy na temat dynamiki strefy brzegowej wytycza jednocześnie kierunki dalszych badań.


Artykuły

 1. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, 2018, str. - , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.06.003
 2. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z.: Application of Dean's curve to investigation of a long-term evolution of the southern Baltic multi-bar shore profile. Oceanologia, Vol. 59, No. 1, 2017, str. 19-27 , DOI: 10.1016/j.oceano.2016.06.001
 3. Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea. Oceanologia, Vol. 60, No. 3, 2017, str. 264-276 , DOI: 10.1016/j.oceano.2017.11.007
 4. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, str. 89-97
 5. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Groins and submerged breakwaters - new modeling and empirical experience. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 45, No. 1, 2016, str. 20-34
 6. Ostrowski R.: Zbigniew Pruszak, Marek Szmytkiewicz: Delta Wisły. Ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 2, 2016, str. 117-118
 7. Lan Y.-J., Hsu T.-W., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Wave transformation in a multi-bar surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, str. 19-34 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str019.pdf
 8. Ostrowski R., Stella M.: Sediment transport beyond the surf zone under waves and currents of the non-tidal sea: Lubiatowo (Poland) case study. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 1, 2016, str. 63-77 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str063.pdf
 9. Ostrowski R., Skaja M.: Influence of nearshore mining pits on hydro- and lithodynamics of a dissipative coastal zone: case study of the Hel Peninsula (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4, 2016, str. 237-252 , DOI: 10.1515/heem-2016-0015 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str237.pdf
 10. Ostrowski R.: On uncertainties in determination of sediment transport rates in coastal regions. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No. 4, 2016, str. 265-280 , DOI: 10.1515/heem-2016-0017 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem63str265.pdf
 11. Cerkowniak G., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Stella M.: Teoria głębokości zamknięcia w świetle pomiarów terenowych na wielorewowym brzegu morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, str. 10-17
 12. Ostrowski Rafał: Zbigniew Pruszak: Brzeg morski. Procesy fizyczne obszaru płytko- i nadwodnego: recenzja. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 1, 2015, str. 61-62
 13. Ostrowski R., Pruszak Z.: Wybrane aspekty hydro- i morfodynamiki brzegu południowego Bałtyku w świetle zjawisk klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 5, 2015, str. 668-677
 14. Ostrowski R.: Recommendations of the Committee for Waterfront Structures – Harbours and Waterways. EAU 2012. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, str. 907-908
 15. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Wave-induced sediment motion beyond the surf zone: case study of Lubiatowo (Poland). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 62, No. 1-2, 2015, str. 27-39 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem62str027.pdf
 16. Cerkowniak G., Ostrowski R., Stella M.: Depth of closure in the multi-bar non-tidal nearshore zone of the Baltic Sea: Lubiatowo (Poland) case study. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, Vol. 30, No. 1, 2015, str. 108-116
 17. Pruszak Z., Ostrowski R., Babakov A., Chubarenko B.: Osnovnye principy ispol'zovanija bun v kačestve beregozaščitnych sooruženij. Geomorfologija, No. 3, 2014, str. 91-104
 18. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2014, str. 300-312
 19. Hanley M. E., Hoggart S. P. G., Simmonds D. J., Bichot A., Colangelo M. A., Bozzeda F., Heurtefeux H., Ondiviela B., Ostrowski R., Recio M., Trude R., Zawadzka-Kahlau E., Thompson R. C.: Shifting sands? Coastal protection by sand banks, beaches and dunes. Coastal Engineering, Vol. 87, 2014, str. 136-146
 20. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Condition of sea shores and methods of their protection in the south-east Baltic coastal area. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 61, No. 1-2, 2014, str. 17-37 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem61str017.pdf
 21. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A.: Stan brzegów morskich i sposoby ich ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 3, 2013, str. 191-197
 22. Ostrowski R., Skaja M., Piotrowska D.: Optymalizacja miejsca poboru osadów do sztucznego zasilania brzegów. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 34, Nr 5, 2013, str. 421-431
 23. Kapiński J., Ostrowski R.: Motion of water and sediment due to non-breaking waves in the swash zone. Oceanologia, Vol. 54, No. 2, 2012, str. 175-197
 24. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, str. - , http://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Deteriorated_groynes
 25. Ostrowski R., Pruszak Z., Babakov A., Chubarenko B.: Anthropogenic effects on coastal sediment fluxes in a nontidal gulf system. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 138, No. 6, 2012, str. 491-500
 26. Pruszak Z., Ostrowski R., Schönhofer J.: Variability and correlations of shoreline and dunes on the southern Baltic coast (CRS Lubiatowo, Poland). Oceanologia, Vol. 53, No. 1, 2011, str. 97-120
 27. Ostrowski R., Pruszak Z.: Relationship between coastal processes and properties of the nearshore sea bed dynamic layer. Oceanologia, Vol. 53, No. 3, 2011, str. 861-880
 28. Ostrowski R., Skaja M.: Zależność stabilności brzegów Półwyspu Helskiego od sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 32, Nr 6, 2011, str. 495-502
 29. Ostrowski R., Skaja M.: Współzależność właściwości warstwy dynamicznej dna morskiego i procesów brzegowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 1, 2010, str. 28-35
 30. Babakov A., Chubarenko B., Ostrowski R., Pruszak Z.: Zmienność charakterystyk osadów brzegowych brzegu naturalnego oraz sąsiadującego z zabudową portową. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 3, 2010, str. 409-416
 31. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sediment transport issuses related to the planned cross-cut through Vistula Spit, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, str. 119-137 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str119.pdf
 32. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Variability of hydrodynamic and lithodynamic coastal processes in the east part of the Gulf of Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, str. 139-153 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str139.pdf
 33. Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz M., Trifonova E., Keremedchiev S., Andreeva N.: Hydrodynamics and lithodynamics of dissipative and reflective shores in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 3-4, 2010, str. 219-241 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str219.pdf
 34. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, 2009, str. 25-34
 35. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ falochronów osłaniających wejście do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną na zmiany położenia linii brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2, 2009, str. 73-78
 36. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kozakiewicz A., Ostrowski R., Schönhofer J., Skaja M.: Analiza warunków litodynamicznych dla potrzeb planowanej budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, str. 151-157
 37. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Prognoza zapiaszczania toru podejściowego prowadzącego do planowanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 3, 2009, str. 157-163
 38. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh D. N., Lien T. N. V.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, str. 3-28 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem56str003.pdf
 39. Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 5, 2009, str. 345-351
 40. Różyński G., Hung N. M., Ostrowski R.: Climate change related rise of extreme typhoon power and duration over south-east Asia seas. Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 3, 2009, str. 205-222
 41. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną - głos w dyskusji. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, 2008, str. 134-136
 42. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, str. 43-58
 43. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Trifonova E.: Eksperyment Szkorpiłowce 2007 (Morze Czarne) - dynamika płytkowodnego obszaru przybrzeżnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, 2008, str. 197-205
 44. Kapiński J., Ostrowski R.: Teoretyczny model ruchu wody i osadów na skłonie plażowym. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 6, 2008, str. 320-326
 45. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, 2007, str. 149-158
 46. O'Hare T. J., Ostrowski R., Emsley S. M., Huntley D. A.: Application of two coastal profile evolution models to Lubiatowo, Poland and La Barrosa, Spain. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 53, No. 3, 2006, str. 235-266 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem53str235.pdf
 47. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Modelling longshore sediment transport under asymmetric waves. Oceanologia, Vol. 48, No. 3, 2006, str. 395-412
 48. Nikolov H., Trifonova E., Cherneva Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Longshore sediment transport at Golden Sands (Bulgaria). Oceanologia, Vol. 48, No. 3, 2006, str. 413-432
 49. Ostrowski R.: Zmienność wielorewowego brzegu morskiego pod wpływem oddziaływania fal asymetrycznych i prądów pochodzenia falowego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 27, Nr 4, 2006, str. 209-217
 50. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, 2006, str. 317-327
 51. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, str. 391-403
 52. Pruszak Z., Ostrowski R.: Shrinking shores. Academia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences, No. 1 (5), 2005, str. 24-25
 53. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3, 2005, str. 415-425
 54. Ostrowski R.: Wpływ procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych na stateczność narzutu falochronu północnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, str. 377-383
 55. Franz M., Kozakiewicz A., Naguszewski A., Piwowarska M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Ewolucja Przekopu Wisły w świetle historycznych danych batymetrycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 5, 2005, str. 383-391
 56. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sorting of size-graded sand on a cross-shore profile. Zbirnik naukovich prac, Tom I, 2005, str. 7-15
 57. Pruszak Z., Pham Van Ninh, Szmytkiewicz M., Hung N. M., Ostrowski R.: Hydrology and morphology of two river mouth regions (temperate Vistula Delta and subtropical Red River Delta). Oceanologia, Vol. 47, No. 3, 2005, str. 365-385
 58. Pruszak Z., Ostrowski R.: Ustępujące wybrzeże, ginące plaże. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 (1), 2005, str. 24-25
 59. Ostrowski R., Robakiewicz M.: Zagrożenia i koncepcja umocnienia zachodniej skarpy falochronu wschodniego w Świnoujściu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 26, Nr 2, 2005, str. 59-65
 60. Kaczmarek L. M., Biegowski J., Ostrowski R.: Modelling cross-shore intensive sand transport and changes of bed grain size distribution versus field data. Coastal Engineering, Vol. 51, No. 5-6, 2004, str. 501-529
 61. Kapiński J., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wpływ planowanej przystani jachtowej w Sopocie na brzeg morski. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4, 2004, str. 180-188
 62. Ostrowski R.: A quasi phase-resolving model of net sand transport and short-term cross-shore profile evolution. Oceanologia, Vol. 45, No. 2, 2003, str. 261-282
 63. Biegowski J., Ostrowski R.: Charakterystyki wybranych procesów morskiej strefy brzegowej w świetle wyników ekspedycji pomiarowej Lubiatowo 2001 r. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 5, 2002, str. 246-251
 64. Ostrowski R.: Application of cnoidal wave theory in modelling of sediment transport. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 1, 2002, str. 107-118 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem49no1str107.pdf
 65. Ostrowski R., Pruszak Z.: Sediment grain size features versus shoreline changes in view of field investigations. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 2, 2002, str. 109-124 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem49no2str109.pdf
 66. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling intensive near-bed sand transport under wave-current flow versus laboratory and field data. Coastal Engineering, Vol. 45, No. 1, 2002, str. 1-18
 67. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Wzdłużbrzegowy transport osadów morskich w świetle modelu mieszaniny wodno-gruntowej i danych terenowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 3, 2000, str. 128-132
 68. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, 2000, str. 119-139
 69. Pruszak Z., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Wave climate and large-scale coastal processes in terms of boundary conditions. Coastal Engineering, Vol. 42, nr 1, 2000, str. 31-56
 70. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Szmytkiewicz M., Świdziński W.: Wpływ osadnika na stateczność falochronu portu we Władysławowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 2, 1999, str. 63-68
 71. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Matematyczne modelowanie zmian brzegu morskiego u nasady Półwyspu Helskiego z uwzględnieniem sztucznego zasilania. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, nr 1, 1998, str. 13-20
 72. Pruszak Z., Ostrowski R.: In recollection of professor Ryszard Zeidler. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4, 1998, str. 3-5 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem45no14str003.pdf
 73. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Contact load model and sediment transport due to waves versus laboratory data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 45, No. 1-4, 1998, str. 77-100 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem45no14str077.pdf
 74. Kaczmarek L. M., Mielczarski A., Ostrowski R.: Zastosowanie nowego modelu transportu osadów do oceny zapiaszczania portowych torów podejściowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 18, nr 2, 1997, str. 113-118
 75. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Bedload under asymmetric and irregular waves: Theory versus laboratory data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 43, No. 1-4, 1996, str. 21-42 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem43no14str021.pdf
 76. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B.: Unbiased model for bedload due to waves in seas and estuaries. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 60, 1996, str. 159-176
 77. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of bed shear stress under irregular waves. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 42, No. 1-2, 1995, str. 29-51 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem42no12str029.pdf
 78. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 1: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave motion. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 29-49 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem39no1str029.pdf
 79. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Modelling of wave-current boundary layers with application to surf zone. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 5-27 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem39no1str005.pdf
 80. Kaczmarek L. M., R. Ostrowski: Dynamics of wave-current bottom boundary layer. Part 2: Modelling turbulent boundary layer in nonlinear wave and current motion. Archives of Hydroengineering, XXXIX, 1, 1992, str. 51-66 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem39no1str051.pdf
 81. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Shoreline evolution from field observations and stochastic analysis. Rozprawy Hydrotechniczne, Nr 55, 1992, str. 45-64

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Szmidt J. K., Gdańsk, 2001, Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. str. 95-114
 2. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E.: Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., 2015, Coastal risk management in a changing climate. str. 535-558
 3. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., 2015, Coastal risk management in a changing climate. str. 55-170

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Różyński G., Ostrowski R.: Coastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalization. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. Red. Yu P.-S., Lo W.-Ch., Tainan, 2016, Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. str. 393-396 , 12th International Conference on Hydroscience & Engineering, 6-10 November 2016, Tainan , http://www2.hyd.ncku.edu.tw/iche2016/PDF/L.%20Coastal%20Risk%20Reduction%20and%20Resilience/12-0016.pdf
 2. Ostrowski R.: Coastal Research Station in Lubiatowo as the representative South Baltic observatory. W: Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. Red. Yu P.-S., Tainan, 2014, Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. str. 31-37 , Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications, 4-5 November 2014, Tainan
 3. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. str. 1343-1350 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 4. Ostrowski R.: Sand accumulative fences as a supplementary shore protection measure. W: Proceedings of the 6th Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering. Keelung, 2012, Proceedings of the 6th Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering. str. 459-466 , 6th Chines-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering, 23-29 September 2012, Keelung
 5. Ostrowski R.: Hydro- and morphodynamics of a multi-bar coastal zone. W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. Red. Chubarenko B., Kaliningrad, 2010, Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. str. 53-64 , 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas, 26-30 June 2010, Baltiysk
 6. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2009, Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. str. 2015-2027 , 31st International Conference on Coastal Engineering, 31 August-5 September 2008, Hamburg
 7. Kapiński J., Ostrowski R.: Motion of water and sediment under standing waves in the swash zone. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan, 2008, Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. str. B13-B26 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 8. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Sustainable measures of shore protection agains erosion and flooding. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan, 2008, Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. str. D1-D13 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 9. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Long-term response to coastal erosion in Poland. W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V., Krasnodar, 2007, Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. str. 197-200 , XXII International Coastal Conference: Problems of the Sea Coastal Zone Management and Sustainable Development, 16-20 May 2007, Golendžik
 10. Ostrowski R.: Cross-shore sediment transport and sea bed evolution by a quasi phase-resorving model. W: Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. Red. Sündermann J., Hamburg, 2005, Berichte aus dem ZMK, B 49, Dynamics of coastal waters and their modelling: Proceedings of the 9th German Polish Seminar. str. 60-74 , 9th Polish-German Seminar on Dynamics of coastal waters and their modelling, 4-6 June 2003, Ratzeburg
 11. Kozakiewicz A., Ostrowski R.: History and optimization of the Vistula Outlet. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Majewski W., Robakiewicz M., Gdańsk, 2005, Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. str. 20-24 , Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo
 12. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Red River Delta (Vietnam) and Vistula Delta (Poland) - similarities and differences. W: Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. Red. Majewski W., Robakiewicz M., Gdańsk, 2005, Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters: Book of Abstracts [CD - full texts]. str. 68-72 , Sediment Transport in Rivers and Transitional Waters, May 18-22, 2005, Sobieszewo
 13. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. str. 2568-2580 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 14. Gąsiorowski D., Kapiński J., Kolerski T., Ostrowski R., Robakiewicz M., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Modernistation of the Vistula river outlet - optimisation of the jetties by modelling approach. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. str. 3303-3315 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 15. Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Cross-shore hydrodynamics in terms of a quasi phase-resolving model. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Gdańsk, 2004, XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. str. 137-144 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 16. Ostrowski R.: Technical Visit - Władysławowo harbour and Hel Peninsula. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Red. Majewski W., Gdańsk, 2004, XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. str. - , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 17. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Red. Majewski W., Gdańsk, 2003, XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. str. 103-108 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 18. Biegowski J., Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sediment transport in the coastal zone: theory and experiments. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Pruszak Z., Gdańsk, 2003, Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. str. 33-47 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 19. Ostrowski R., Pruszak Z.: Coastal research station. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Pruszak Z., Gdańsk, 2003, Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. str. 9-30 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 20. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). China, 2003, Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). str. 115-123 , International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), 9-11 November 2003, Hangzhou
 21. Piórewicz J., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Skaja M.: Keppel sands shoreline changes due to engineering structures. W: Coasts & Ports, Australasian Conference. 2003, Coasts & Ports, Australasian Conference. str. - , Coasts & Ports, Australasian Conference, 9-12 September 2003, Auckland, New Zealand
 22. Ostrowski Rafał: Hydrodynamics and morphodynamics of the coastal zone at Lubiatowo in view of long-term in situ investigations. W: Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja. Gdańsk, 2002, Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja. str. - , Materiały z międzynarodowej konferencji Energetyka wiatrowa - planowanie i realizacja, 21-22.03.2002, Gdańsk
 23. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Balouin Y., Howa H.: Longshore sediment transport model against field tracer data at Ancao Peninsula (Portugal) and Lubiatowo (Poland). W: Coastal Dynamics`01. Red. Hanson H., Larson M., Reston, 2001, Coastal Dynamics`01. str. 122-131 , Coastal Dynamics`01, 11-15 June 2001, Lund, Sweden
 24. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of a three-layer sediment transport system in oscillatory flow. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston, 1999, Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. str. 2559-2572 , 26-th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 98, June 22-26 1998, Copenhagen, Denmark
 25. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz M.: Prediction of long-term statistic of surf-zone hydrodynamics in the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. Warnemuende, 1999, Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. str. 48-50 , Third BASYS Annual Science Conference, 20-22.09.1999, Warnemuende/Germany
 26. Larson M., Hanson H., Blomgren S., Pruszak Z., Okrój T., Ostrowski R.: Large-scale sediment transport patterns in the coastal areas of the Southern Baltic Sea. W: Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. Warnemuende, 1999, Proceedings of Third BASYS Annual Science Conference. str. 52-53 , Third BASYS Annual Science Conference, 20-22.09.1999, Warnemuende/Germany
 27. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Sediment transport model and its application for assessment of sedimentation in navigable channels Coastal Dynamics `97, Conference Proceedings. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. Reston, 1998, Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. str. 923-932 , Coastal Dynamics`97, 23-27 June 1997, Plymouth/UK
 28. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Asymmetric and irregular wave effects on bedload: theory versus laboratory and field experiments. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, New York, 1997, Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. str. 3467-3480 , 25th International Conference on Coastal Engineering, 2-6 Sept. 1996, Orlando, Florida
 29. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Zeidler R. B.: Boundary layer theory and field bedload. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. Dally W. R., Zeidler R. B., New York, 1996, Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. str. 664-675 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 30. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. Dally W. R., Zeidler R. B., New York, 1996, Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. str. 963-974 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 31. Kaczmarek L. M., Ostrowski R.: Modelling of wave-current boundary layer in the coastal zone. W: Proc. 23th International Conference on Coastal Engineering. 1992, Proc. 23th International Conference on Coastal Engineering. str. 350-363 , 23rd International Conference on Coastal Engineering
 32. Ostrowski R., Z. Pruszak, R. B. Zeidler: Multi-scale nearshore and beach changes. W: Proceedings of the 22nd International Conference on Coastal Engineering. Volume 2. Red. Edge B. L., New York, 1990, Proceedings of the 22nd International Conference on Coastal Engineering. Volume 2. str. 2101-2116 , 22nd International Conference on Coastal Engineering, July 2-6, 1990, Delft