Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zmiana położenia kamery

Otrzymaliśmy wiele zapytań o nowe położenie kamery. Po erozji brzegu spowodowanej sztormem z 6. grudnia 2013 maszt z kamerą znalazł zbyt blisko skraju wydmy. Byliśmy zmuszeni przenieść się bliżej lasu gdzie widok na plażę wzdłuż brzegu był ograniczony.

Dlatego teraz kamera jest skierowana poprzecznie do brzegu.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku