Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2016/DZP

(dotyczy: zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu projektu realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014)

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku