Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe nr 01/04/2017

(W związku z realizacją projektu ARCOASTS Instytut Budownictwa Wodnego PAN poszukuje organizatora wyjazdów związanych z rozpowszechnianiem wyników projektu.)

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku