Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wizyta delegacji IBW PAN w National Taiwan Ocean University

Wizyta delegacji IBW PAN w National Taiwan Ocean University (NTOU) w dniach 1-8.10.2023

W skład delegacji weszli:

  • Prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, Dyrektor IBW PAN
  • Dr inż. Piotr Szmytkiewicz, Z-ca Dyrektora IBW PAN
  • Prof. dr hab. inż. Rafał Ostrowski, kier. Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN
  • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, kier. Programu wizyt wymiennych pomiędzy BWZ PAN a MOST Taiwan
  • Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, kier. Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Wyjazd przedstawicieli IBW PAN do Tajwanu odbył się w ramach rewizyty po wizycie delegacji tajwańskiej w marcu 2023. Jej głównym celem było uczczenie 70-lecia powstania NTOU i udział w 45 Konferencji poświęconej inżynierii morskiej. Konferencja ta odbyła się w dniach 5-6.10. 2023 w siedzibie NTOU w mieście Keelung i gościła około 400 uczestników, w tym uczonych z USA, Singapuru, Indii, Norwegii i Polski. Prof. Świdziński otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu przewodniego dotyczącego wyzwań stojących przed Polską w związku z budową sieci polskich farm wiatrowych oraz doświadczeń instytutu we wspieraniu tych inwestycji badaniami naukowymi (tytuł wykładu – we współautorstwie z P. Szmytkiewiczem: Offshore wind farms – a big challenge for Polish green energy, lessons learnt so far). Wizyta prof. Różyńskiego i dra Szmytkiewicza odbyła się w ramach programu wizyt wymiennych, ustalonego w ramach konkursu organizowanego przez Biuro Wymiany Zagranicznej PAN i Ministry of Science and Technology of Taiwan. Tematyką obecnej edycji programu są badania wybojów w dnie morskim na skutek posadowienia na nim fundamentów turbin wiatrowych. W tym kontekście prof. Różyński przedstawił wystąpienie pt. Hydrodynamic processes in remote foreshore of the non-tidal sea, które przygotował we współpracy z prof. Ostrowskim. Dr hab. inż. W. Sulisz wygłosił natomiast referat pt. Analysis of the efficiency of 3D wave energy converter.

Zdjęcia z Konferencji dostępne są na witrynie internetowej NTOU, zob. linki poniżej.

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92225,r1479.php?Lang=en

W trakcie bezpośrednich rozmów z kierownictwem NTOU (Prof. Tai-Wen Hsu – Rektor NTOU, Prof. Chia-Cheng Tsai oraz Prof. Chia-Ling Wang) w dniach 3-4.10. omówiono możliwości dalszej współpracy między NTOU i IBW PAN, zarówno w ramach programu wizyt wymiennych oraz współpracy ściśle bilateralnej. Mając na uwadze dotychczasowe wyniki (obie jednostki współpracują od 15 lat) podkreślono rozwojowy charakter współpracy i wartości dodane, jakie ona tworzy (wspólne publikacje). Szersza informacja o naszej wizycie w National Taiwan Ocean University została umieszczona na stronie uniwersytetu pod linkiem:

https://mprp.ntou.edu.tw/p/406-1017-92248,r1479.php?Lang=en

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku