Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Tydzień niemiecki

W ramach Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku w dniu 19 października 2016 odbędzie się Sympozjum Naukowe zatytułowane: "Sustainable and Inclusive Growth", a organizowane przez City University of Applied Sciences w Bremen.

Podczas sympozjum prezentacje tematyczne z ramienia Instytutu Budownictwa Wodnego wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Piotr Szmytkiewicz, zastępca dyrektora IBW PAN.

pobierz program pierwszego dnia obchodów (PDF: 48 KB)

W dniu 20 października 2016 Miasto Bremen organizuje obchody obejmujące warsztaty na Fregacie "Karlsruhe", wizyty studyjne oraz wieczorne przyjęcie. W ramach wizyty studyjnej Goście z Niemiec odwiedzą Instytut Budownictwa Wodnego.

pobierz program drugiego dnia obchodów (PDF: 48 KB)

pobierz program wizyty w IBW PAN (PDF: 40 KB)

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku