Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum projektu NuLIMAS w maju 2022 r.

W dniach 9-10 maja w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN odbyło się spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt pn. „Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich” (akronim NuLIMAS). Projekt jest finansowany w ramach konkursu ERA-NET MarTERA 2019r i realizowany w okresie od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Celem wykonywanych prac jest doświadczalne rozpoznanie i teoretyczne opisanie zjawisk zachodzących bezpośrednio przed, w trakcie i po upłynnieniu podłoża gruntowego.

Oprócz IBW PAN w projekcie biorą udział następujący członkowie konsorcjum:

  • Technische Universität Braunschweig,
  • Großmann Ingenieur Consult (GICON),
  • WIKKI Gesellschaft für numerische Kontinuumsmechanik mbH R&D,
  • BM SUMER Consultancy & Research R&D,
  • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o.o.

W pierwszym dniu spotkania przedstawiciele partnerów projektowych przedyskutowali aktualny stan zaawansowania prac projektowych. Mieli też możliwość zapoznania się z aparaturą badawczą stosowaną w IBW PAN oraz wzięli udział w eksperymentach przeprowadzonych w Laboratorium Geotechnicznym, Kanale Falowym i Laboratorium Hydraulicznym.

Prezentacja wyników badań gruntu wykonanych w Laboratorium Geotechnicznym oraz badań modelowych przeprowadzonych w Kanale Falowym Fot. 1 Prezentacja wyników badań gruntu wykonanych w Laboratorium Geotechnicznym oraz badań modelowych przeprowadzonych w Kanale Falowym.

Członkowie konsorcjum podczas zwiedzania laboratoriów IBW PAN Fot.2 Członkowie konsorcjum podczas zwiedzania laboratoriów IBW PAN.

Eksperyment w Laboratorium Geotechnicznym Fot.3 Eksperyment w Laboratorium Geotechnicznym.

Zwiedzanie laboratorium Hydraulicznego IBW PAN Fot.4 Zwiedzanie laboratorium Hydraulicznego IBW PAN.

W drugim dniu spotkania zorganizowana została wycieczka techniczna na miejsce realizacji inwestycji związanej z Przekopem Mierzei Wiślanej. Członkowie konsorcjum zapoznali się ze stanem zaawansowania i rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w trakcie realizacji tej kluczowej inwestycji hydrotechnicznej. Mieli też możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firmy NDI oraz projektantem z firmy PROJMORS, którzy odpowiedzieli na pytania związane z zastosowanymi rozwiązaniami w rejonie śluzy, kanału żeglugowego, falochronów i sztucznej wyspy. Ostatnim punktem wycieczki był rejs na sztuczną wyspę budowaną na Zalewie Wiślanym.

Mamy nadzieję, że podczas dwóch dni spotkania projektowego udało nam się połączyć elementy dotyczące badań teoretycznych, eksperymentalnych, jak i terenowych w dziedzinie hydrotechniki. Opinie naszych gości na temat zorganizowanego spotkania można znaleźć na stronie:

https://www.linkedin.com/company/nulimas.

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.5 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.6 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej Fot.7 Zwiedzanie miejsca realizacji inwestycji dotyczącej Przekopu Mierzei Wiślanej

Wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym Fot.8 Wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku