Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Rozwój Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

sygnatariusze porozumieniaNa zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Waldemar Świdziński (IBW PAN), dr hab. inż. Adam Olejnik (AMW), dr hab. inż. Marek Dzida (PG), prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (UG), dr Emil Kuzebski (MIR), mgr Danuta Szkutnik (IO PAN), dr hab. Dariusz Wielgomas (GUM).

W spotkaniu udział wzięli:

 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
 2. dr hab. inż. Adam Olejnik, prof. nadzw. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 3. dr Kazimierz Szefler – Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 4. mgr Michał Głuszyński – Zastępca Dyrektora Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 5. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG – Prorektor ds. Nauki Akademii Morskiej w Gdyni;
 6. dr Emil Kuzebski – Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego;
 7. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. nadzw. IBW PAN – Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN;
 8. dr inż. Piotr Szmytkiewicz – Zastępca Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN;
 9. mgr Danuta Szkutnik – Zastępczyni Dyrektora ds. Administracyjno-Elonomicznych Instytutu Oceanologii PAN;
 10. dr hab. Mirosław Darecki, prof. nadzw. IO PAN– Pełnomocnik Dyrektora ds. Innowacyjności i Współpracy Instytutu Oceanologii PAN;
 11. dr hab. Bartosz Wielgomas – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 12. dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańksiej;
 13. dr hab. Waldemar Surosz, prof. nadzw. UG – Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 14. dr hab. Dorota Burska, prof. nadzw.UG – Zastępczyni Dyrektora Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 15. dr hab. Mariusz Sapota, prof. nadzw. UG – Dyrektor Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;
 16. mgr Ewa Weronis – Kierowniczka Biura Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego;
 17. mgr Julian Wierciński – Kierownik Sekcji Przygotowania i Wsparcia Projektów Rozwojowych w Biurze Zarządzania Projektami Uniwersytetu Gdańskiego;
 18. mgr Judyta Gawryś – Zastępczyni Dyrektora Biura Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodengo PAN w Gdańsku.

Link do strony wydarzenia.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku