Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Ogłoszenie rekrutacji standardowej do Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN 2021/22

Czas trwania rekrutacji: 30 sierpnia 2021 - 30 września 2021

Składanie dokumentów przez kandydatów na doktorantów: 30 sierpnia 2021 - 17 września – wyłącznie drogą e-mailową na adres: tsdpan@imp.gda.pl

dyscyplinaliczba miejscproponowana tematyka badawcza
inżynieria mechaniczna1
 1. Modelling of turbulent flows with a disperse phase
 2. Computational methods for flows with interfaces
 3. Numerical modelling of flow thermomechanics in granular media
 4. Analiza flatteru łopatek wirnikowych ostatniego stopnia turbiny parowej z uwzględnieniem wpływu poprzedzających stopni
inżynieria lądowa i transport1
 1. Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej na transport osadów i zmiany linii brzegowej
 2. Generacja nieliniowych fal bi-harmonicznych w basenie falowym
 3. Oddziaływanie falowania powierzchniowego z modułem siedliskowym posadowionym na dnie
 4. Application of Novel Machine Learning Models for the Prediction of Extreme Waves Heights
nauki o Ziemi i środowisku1
 1. Międzyletnia zmienność warunków propagacji dźwięku w fiordach arktycznych – wpływ na klimat akustyczny fiordów/ Interannual variability in underwater sound propagation conditions in Arctic fjords - impact on fjords’ soundscape

Informacje dodatkowe:

 • Opłata rekrutacyjna, o której mowa w §7 zasad rekrutacji do Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN na rok akademicki 2021/2022, wynosi 0 PLN.
 • Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata określa §5 zasad rekrutacji do Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN na rok akademicki 2021/2022.
 • Kandydaci na doktorantów proszeni są o wysłanie kompletu dokumentów na adres e-mail tsdpan@imp.gda.pl wpisując w tytule nazwę wybranej dyscypliny. Dokumenty przesłane w inny sposób, niekompletne lub bez podania nazwy dyscypliny, nie będą rozpatrywane.
 • Wybrane osoby mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną.

Dokładne terminy, godziny i tryb ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych będą ustalane indywidualnie przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku