Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Stachurskiej

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 21.11.2019 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Instututu w Gdańsku, ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Barbary Stachurskiej

pt. "Modelowanie ruchu cząstek osadu w wodzie wywołanego falowaniem powierzchniowym".

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN
Recenzenci: dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG
Politechnika Gdańska
dr hab. Robert Bialik, prof. IBB PAN
Instytut Biochemi i Biofizyki PAN

Z pracą doktorską można zapoznać się Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 - 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku