Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Pierwsze spotkanie organizacyjno-demonstracyjne

Dnia 26.11.2009 w IBW PAN odbyło się pierwsze organizacyjno-demonstracyjne spotkanie partnerów projektu oraz zaproszonych instytucji w celu przedstawienia zadań projektu, omówienia sposobu realizacji projektu oraz prezentacji możliwości badawczych w kanale falowym IBW PAN. Prezentacje przedstawione podczas spotkania dostępne są sekcji Do pobrania. Podczas spotkania postanowiono: ogłosić konkurs na propozycje eksperymentów do realizacji w kanale falowym oraz powołać komisję ds oceny propozycji eksperymentów. W wyniku spotkania przygotowane zostały formularze:

  1. propozycji eksperymentów, które będą przeprowadzane w kanale falowym,
  2. bazy danych o instytucjach zajmujących się badaniami falowymi.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku