Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego

Prezentacja sprzętu pomiarowe

W dniu 30 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji zamykającej projekt „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”.

Podczas wydarzenia nasi pracownicy zaprezentowali sprzęt pomiarowy, który był wykorzystywany podczas prowadzenia monitoringu w okolicy Półwyspu Helskiego. Zgromadzone dane pomiarowe oraz wyniki modelowania numerycznego będą wkrótce dostępne na specjalnie przygotowanym do tego portalu internetowym.

Dziękujemy wszystkim partnerom i instytucjom, z którymi współpracowaliśmy podczas trwania projektu. Nabyliśmy wiele doświadczenia i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.

Autorem wszystkich zdjęć jest Cezary Spigarski, zdjęcia pochodzą z portalu oficynamorska.pl

Pełne sprawozdanie z wydarzenia znajduje się na portalu oficynamorska.pl.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku