Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Nowy projekt IBW PAN

Z przyjemnością informujemy, że od pierwszego stycznia 2024r. wspólnie z 12 partnerami (z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Belgii i Norwegii) będziemy realizować przez cztery lata projekt pn. Zintegrowane projektowanie dla przyszłej technologii pływających farm wiatrowych offshore (ang. Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology, acronim: INF4INiTY), który uzyskał dofinansowanie w ramach programu: HORIZON-CL5-2023-D3-01-05. Kierownikiem projektu (w IBW PAN) jest dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN.

Projekt będzie realizowany zgodnie z Planem Równości Płci (ang. Gender Equality Plan).

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku