Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Grzegorzowi Różyńskiemu

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Grzegorzowi Różyńskiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej!

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku