Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowa Szkoła Hydrauliki 2023

W dniach 23-26.05.2023 odbyła się XL edycja Szkoły Hydrauliki, tym razem w formie konferencji międzynarodowej (International School of Hydraulics 2023. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Budownictwa Wodnego PAN oraz Instytut Geofizyki PAN.

Szkoła Hydrauliki ma długą tradycję sięgającą 1981. Przez te lata wydarzenie odbywało się cyklicznie, za wyjątkiem lat 2020 i 2021 kiedy ze względu na sytuację epidemiologiczną organizacja spotkań została zawieszona. Przez pierwsze 25 lat Szkoła była organizowana przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, a nad organizacją pieczę sprawował jej ojciec założyciel prof. dr hab. Wojciech Majewski. W 2003 roku postanowiono umiędzynarodowić szkołę, organizując co drugi rok szkoły międzynarodowe. Od tego moment pieczę nad Ogólnopolską Szkołą Hydrauliki sprawuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a nad International School of Hydraulics Instytut Geofizyki PAN.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem wystąpienia pt. "40−lecie Szkoły Hydrauliki. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", które zostało wygłoszone przez pomysłodawcę Szkoły Hydrauliki prof. Wojciecha Majewskiego.

Szkoła objęta jest patronatem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań i Inżynierii Wodnej.

W jubileuszowej szkole udział wzięło 5 wykładowców oraz 75 uczestników.

Jak co roku dziękujemy wszystkim gościom, organizatorom oraz uczestnikom za ten wspaniały i twórczy czas. To był niezapomniany czas pełen wiedzy, inspirujących rozmów i dzielenia się doświadczeniami. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej ważnej konferencji międzynarodowej. Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji Szkoły Hydrauliki!

Zbiorowe zdjęcie uczestników Szkoły Hydrauliki 2023

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku