Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Konferencja SCACR 2023

Pracownicy naukowi Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli brali udział w 10. międzynarodowej konferencji SCACR 2023 (Short Course/Conference on Applied Coastal Research), która odbyła się w dniach 4-6 września w Istambule (Turcja). Dr Barbara Stachurska wygłosiła wykład pt. „Experimental research on behaviour of plastic debris of negative buoyancy in oscillating water flow”, Barbara Stachurska plan ogólny Barabara Stachurska zbliżenie a dr hab. Maciej Paprota przedstawił prezentację pt. „Mechanically generated linear water waves propagating over topography”. Maciej Paprota plan ogólny Maciej Paprota zbliżenie

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku