Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Kącik rekreacyjny na świeżym powietrzu

Kącik rekreacyjny, widok ogólnyNa terenie Instytutu powstało nowe „Centrum Pracy Twórczej”. Chwile z kawą na świeżym powietrzu pozwolą na wyciszenie i pełną regenerację. Zapraszamy wszystkich pracowników do korzystania z zorganizowanego w tym celu miejsca przy stawku.

Szczególne podziękowania należą się pani Ewie i pani Ani W. za inicjatywę i przygotowanie mebli ogrodowych.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku