Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Ekspedycja pomiarowa 2011

W roku 2011 odbędzie się w MLB Lubiatowo ekspedycja badawcza, podczas której wykonywane będą pomiary parametrów fal i prądów morskich oraz zmian położenia linii brzegowej.

Główna część pomiarów rozpocznie się we wrześniu 2011 roku, ale już w maju zakotwiczona zostanie boja do rejestracji falowania na głębokości ok. 15 m w odległości ok. 1 Mm od brzegu.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku