Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.04.2018 - "Analiza reakcji zapór ziemnych posadowionych na odkształcalnej warstwie podłoża na obciążenia sejsmiczne"

Dr inż. Aleksandra Korzec z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Analiza reakcji zapór ziemnych posadowionych na odkształcalnej warstwie podłoża na obciążenia sejsmiczne".