Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

8.01.2018 - "Kryteria wytrzymałościowe gruntów sypkich i ich wstępna weryfikacja w płaskim stanie odkształcenia"

Dr Justyna Sławińska z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.:"Kryteria wytrzymałościowe gruntów sypkich i ich wstępna weryfikacja w płaskim stanie odkształcenia".