Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.10.2103 - "Dynamika płyty sprężystej w kontakcie z wodą"

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"Dynamika płyty sprężystej w kontakcie z wodą"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku