Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.05.2018 - "Effect of the breaking wave shape on the temporal and spatial pressure distribution around a monopile support structure"

Mgr inż. Duje Veić, Naval Architect z Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki, reprezentujący Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt. "NEffect of the breaking wave shape on the temporal and spatial pressure distribution around a monopile support structure".