Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

5.03.2018 - "Osuwiska i katastrofy hydrotechniczne"

Dr. hab. inż. Lesław Zabuski prof. IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Osuwiska i katastrofy hydrotechniczne".