Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

4.06.2018 - "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"

Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".