Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

28.05.2018 - "Właściwości geosyntetyków i ich wpływ na deformacje konstrukcji inżynierskich, w których są stosowane"

Dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN, z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Właściwości geosyntetyków i ich wpływ na deformacje konstrukcji inżynierskich, w których są stosowane".