Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

27.05.2013 - "Co ma przydenne naprężenie ścinające do sztucznego zasilania brzegów - część II"

Dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów, wygłosi referat pt."Co ma przydenne naprężenie ścinające do sztucznego zasilania brzegów - część II".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku