Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.03.2018 - "AGN i śródlądowe drogi wodne w Polsce"

Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski wygłosi referat pt.:"AGN i śródlądowe drogi wodne w Polsce".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku