Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.03.2018 - "AGN i śródlądowe drogi wodne w Polsce"

Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski wygłosi referat pt.:"AGN i śródlądowe drogi wodne w Polsce".