Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.02.2018 - "Freak wave attack on a maritime structure"

Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt.: "Freak wave attack on a maritime structure".