Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.04.2018 - "Reakcja suchego gruntu niespoistego obciążonego cyklicznie w płaskim stanie odkształcenia przy różnych reżimach obciążenia""

Dr Jacek Mierczyński z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Reakcja suchego gruntu niespoistego obciążonego cyklicznie w płaskim stanie odkształcenia przy różnych reżimach obciążenia".