Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2017 - "Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na dolnej Wiśle"

Dr hab. inż. Tomasz Kolerski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska wygłosi referat pt.:"Modelowanie matematyczne zjawisk lodowych na dolnej Wiśle".