Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.12.2017 - "Koncepcja reaktywacji laboratorium hydraulicznego IBW PAN"

Dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN wygłosi referat pt.:"Koncepcja reaktywacji laboratorium hydraulicznego IBW PAN"