Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.03.2018 - " Modelowanie uderzenia fal wodnych w poziomą niezanurzoną płytę".

Mgr. Dawid Majewski z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt.: "Modelowanie uderzenia fal wodnych w poziomą niezanurzoną płytę".