Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.02.2018 - "Ocena efektywności wykorzystania progów podwodnych do ochrony brzegów morskich"

Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. IBW PAN, z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Ocena efektywności wykorzystania progów podwodnych do ochrony brzegów morskich".