Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.04.2018 - "Fakty i mity na temat tzw. głębokości zamknięcia (ang. _depth of closure_)"

Dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Fakty i mity na temat tzw. głębokości zamknięcia (ang. _depth of closure_)"