Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

15.02.2010 - “Modelowanie ruchu saltacyjnego cząstek rumowiska w przepływie rzecznym i transportu rumowiska wleczonego”

Mgr Robert Bialik z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie wygłosi gościnny wykład pt. “Modelowanie ruchu saltacyjnego cząstek rumowiska w przepływie rzecznym i transportu rumowiska wleczonego” – elementy pracy doktorskiej (promotor: prof. Czernuszenko).

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku