Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

15.01.2017 - "Simulation of sea-ice pack dynamics by the smoothed particle hydrodynamics method"

Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.: "Simulation of sea-ice pack dynamics by the smoothed particle hydrodynamics method".