Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.05.2018 - "Projekt "BaltCoast" Zalew Wiślany - wstępne wyniki"

Dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN z Zakladu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wyglosi referat autorstwa G. Różyńskiego, M. Bieleckiej i J. Schonhofera pt."Projekt "BaltCoast" Zalew Wiślany - wstępne wyniki".