Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

12.03.2018 - "Xbeach - modelowanie strefy brzegowej"

Dr inż. Jan Schönhofer z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Xbeach - modelowanie strefy brzegowej".