Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.06.2018 - "Trajektorie ruchu cząstek wody i transport masy w kanale falowym"

Dr inż. Maciej Paprota z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"Trajektorie ruchu cząstek wody i transport masy w kanale falowym".