Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

11.01.2010 - “Krytyczne studium dryfu stokesowskiego” – część 3

Dr Jerzy Kołodko z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów pt. “Krytyczne studium dryfu stokesowskiego” – część 3.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku